Konst


Miriam Aschan är född i Växjö 1974 men bosatte sig i Stockholm i tjugoårsåldern. Genom åren har hon ställt ut sin konst främst i Stockholm och Småland. Hennes grafik har varit representerad av Galleri Andersson Sandström i Stockholm/Umeå. Genom sitt examensarbete "Talking To Frank"  på Konstfack då hon studerade Josef Franks mönsterrapporter har mönster och den egna produktionen av brickor mm vuxit fram.

Vid förfrågningar kontakta: info@miriamaschan.com